Wat is filmkwaliteit?

Filmkwaliteit is het geheel van technische eigenschappen en kenmerken van een film. Onder technische eigenschappen wordt met name verstaan de kwaliteit van de dia's op de filmrol.

De beeldkenmerken van de film bestaan voornamelijk uit de kleuren, belichting en scherpte. Hierbij geldt in zijn algemeenheid: hoe duurder de filmcamera, des te beter de beeldkenmerken. Ook de instelmogelijkheden van de beeldkenmerken worden vergroot, naar mate de filmcamera duurder wordt.

Hoe hoger de beeldkwaliteit hoe intenser de kijkervaring van de persoon die de film kijkt is.

In het normale spraakgebruik wordt beeldkwaliteit, videokwaliteit en filmkwaliteit vaak door elkaar heen gebruikt. Filmkwaliteit heeft alleen betrekking op film. Verder wordt in het spraakgebruik de filmkwaliteit ook nog al eens geassocieerd met hoe goed (of slecht) iemand filmmateriaal opneemt.

Reactie plaatsen